Kaj je pravo znanje?

O pravem znanju lahko govorimo takrat, ko spoznamo in razumemo načine, s katerimi ustvarjamo prave pogoje za ravnovesje telesa in uma ter za duhovno rast. S pravim znanjem vemo, kako te pogoje zagotavljati. Ravnovesje na fizičnem nivoju ohranjamo in povrnemo …

Naprej

Kaj je notranji mir?

Notranji mir je stanje nedelovanja uma, v katerem stvari spontano najdejo svoje pravo mesto. V stanju notranjega miru prenehamo sami iskati rešitev problema in se prepustimo Božjemu vodstvu. Ko neko stvar predamo, se z njo v mislih ne ukvarjamo več. …

Naprej

Kaj je fizični nivo človeka?

Fizični nivo sestavljata telo in um. Opišemo ga lahko kot orodje, ki vsebuje mehanizme, s katerimi se prilagajamo zunanjim okoliščinam. Omogoča nam učenje, koncentracijo, napredek, uravnotežanje in prilagajanje vsem možnim situacijam. Čutila in logični razum so mehanizmi, s katerimi na …

Naprej