Duha oziroma duhovnega principa nima smisla razlagati ali opisovati, saj ga s svojim umom tako in tako ne moremo doumeti. Duh in duša sta v človeku ves čas prisotna, vendar se ju ne zavedamo. Duha lahko samo izkušamo; je del izkušnje, ki jo lahko doživimo samo v tolikšni meri, kot nam to dovoljuje naš EGO. Če je EGO močan, nam te izkušnje ne dopušča. Globoko ukoreninjena prepričanja in vzorci v nas, ki se zgradijo na podlagi človekovih lastnosti in zunanjih okoliščin, so ovira pri ponovnem stiku z Bogom (enostjo). Naša naloga je, da se na poti do večje izkušnje Boga lotimo zmanjševanja moči svojega EGA. Egovska nastavitev je edina stvar na subtilnem nivoju, ki jo lahko spremenimo in tako postanemo boljši – duhovno rastemo.