Pot do zdravja po Ajurvedi

Fizično zdravje je ravnovesje telesa in uma, ki omogoča optimalno in učinkovito delovanje človekovega organizma.

Zdravje je pomemben temelj zadovoljstva vsakega človeka, vendar se običajno ne zavedamo, da smo zanj odgovorni sami. S svojim razumom in čutili ima človek edinstveno možnost ustvarjati ustrezne zunanje pogoje za ravnovesje telesa in uma. Vsakdo lahko poskrbi za ustrezno prehrano, življenjski slog, navade in dnevno rutino, ki bistveno izboljšajo njegovo počutje in mu omogočijo napredek na številnih življenjskih področjih.

Fizični pristop do zdravja pomeni delovanje na nivoju telesa in uma, ki sta del materialnega sveta. Tak pristop k zdravju nam prinese osnovne izboljšave na fizičnem nivoju in predstavlja pomemben korak na poti k celostnemu zdravju.

Dobro fizično zdravje ni zgolj naključje, ampak rezultat pravega načina življenja. Svoje ustaljene neustrezne vzorce delovanja lahko spremenimo na dokaj preprost način: na poti do fizičnega zdravja nam je na voljo Ajurveda – učinkovito in preizkušeno orodje, ki temelji na osnovnih principih delovanja narave.

Ajurveda, ki izhaja iz starodavne vedske kulture, je praktičen in učinkovit sistem uravnotežanja in zdravljenja, ki uspešno služi človeštvu že več tisočletij. Ponuja nam spoznanja o načinih, kako živeti v ravnovesju, predvsem pa nas uči, da smo za svoje dobro počutje in zdravje odgovorni sami.

Uporaba ajurvedskega znanja v vsakodnevnem življenju nam omogoča ustvarjanje pogojev, s katerimi dosežemo in ohranjamo zdravje. Poleg zdravja in dobrega počutja nam uravnoteženost na fizičnem nivoju zagotavlja ustrezen temelj za duhovni razvoj.

Napoti do zdravja po Ajurvedi je potrebno najprej spoznati njene temeljne principe in osvojiti preprosto logiko tega znanja, ki izhaja iz lastnosti, prisotnih v naravi in v nas samih. Ves mehanizem za opazovanje teh lastnosti ima človek že v sebi: s čutili določeno lastnost zaznamo, z razumom pa najdemo ustrezno rešitev za uravnotežitev te lastnosti.

Ajurveda človeku približa logiko narave na razumljiv in uporaben način. Preko posebnega vprašalnika nam omogoči spoznati našo energijsko konstitucijo oz. naše temeljne lastnosti, ki služijo kot izhodišče za določanje ustreznih napotkov za zdravje.

Preko poznavanja naših temeljnih lastnosti nam je omogočeno prilagajati se vsem življenjskim razmeram (izbiranje prave prehrane, prilagajanje letnim časom in vremenskim razmeram, prilagajanje življenjskemu obdobju…). Omogočeno nam je urediti dnevno rutino, ki nas v vsakodnevnem življenju podpira pri ohranjanju ravnovesja ter s tem dobrega počutja in zdravja.

Ajurvedsko znanje posamezniku omogoči celosten razvoj, ki zelo močno podpre človekov fizični nivo. Življenje po Ajurvedi podpira in izboljšuje zdravje in nas samo po sebi spodbuja tudi k duhovnemu razvoju. S tem življenjskim slogom spontano napredujemo k večjemu notranjemu miru.

Sodobni človek se ne zaveda več temeljnih pravil, ki v naravi veljajo za vsa živa bitja. Ta znanja smo zaradi nenaravnega načina in tempa življenja žal izgubili. S pomočjo Ajurvede pa se teh principov lahko ponovno naučimo in jih uporabljamo zato, da uravnotežamo telo in um. Če jih spoštujemo, se postopoma naučimo živeti v harmoniji s svojo edinstveno telesno zgradbo – to je najboljša popotnica za ohranjanje zdravja in življenjske moči do pozne starosti.

Učenje ustvarjanja pogojev za ZDRAVJE po principih Ajurvede

PRVI KORAK na poti do zdravja je pravo znanje, s katerim nam je omogočeno ustvarjati ustrezne pogoje, da se ZDRAVJE v nas zgodi spontano.

Sodobni človek ne zaupa več svojim naravnim danostim, s katerimi lahko sam ustvarja ustrezne pogoje za zagotavljanje zdravja (ravnovesja telesa in uma). Prave pogoje za zdravje se da na dokaj preprost način zagotoviti z ustrezno rabo čutil in nekaj zdravega razuma, ki že spontano upošteva naravne zakonitosti. Prav te zakonitosti pa so temelj znanja, ki ga opisuje Ajurveda – najstarejši sistem naravnega zdravljenja.

Za zagotavljanje in ohranjanje zdravja po Ajurvedi ne potrebujemo podrobnega znanja o tem, kako delujejo celice in posamezni telesni sistemi. Ajurveda se osredotoča predvsem na lastnosti. V prvi vrsti je potrebno prepoznati lastnosti v sebi in v svoji okolici. Poznavanje teh lastnosti je najboljši temelj  učinkovitega ustvarjanja pogojev za ohranjanje zdravja in dobrega počutja.

Poznavanje Ajurvede nam omogoča uporabo znanja o lastnostih narave v vsakdanjem življenju.

Pri učenju vedno izhajamo iz lastnosti, ker jih lahko najenostavneje zaznavamo s svojimi čutili, zato so najbolj preprosto izhodišče za uporabo ajurvedskega znanja. Tak način učenja z opazovanjem lastnosti – je človeku najbližji, ker je najbolj naraven. Lastnosti so vidne povsod: opazimo jih v nas samih, v hrani, vremenskih vplivih in letnih časih. Zavedati se je potrebno, da vse te lastnosti na nas vplivajo neprestano.

Lastnosti, kot so suhost, vlažnost, vročina, hladnost, težkost in lahkost, so torej osnova za razumevanje in uporabo Ajurvede v vsakdanjem življenju.

Izjemna vrednost ajurvedskega znanja je v tem, da je univerzalno in dostopno vsakomur. Potrebno je le, da spoznamo svoje značilne lastnosti in temu prilagodimo svoj življenjski slog.

Teme, ki sledijo tem napotkom, so namenjene učenju uporabe Ajurvede v vsakdanjem življenju. Osnova za učenje so naše lastnosti, ki so na razne načine in s primeri prikazane v naslednjih tematskih sklopih:

S pomočjo teh vsebin naj bi spoznali, da so lastnosti temelj ajurvedske logike, s katero lahko sami dokaj preprosto zagotavljamo ustrezne pogoje za zdravje. Osnove ajurvedske logike bomo najlaže osvojili, če  pri učenju upoštevamo predlagani vrstni red vsebin oziroma tematskih sklopov.

 

Nazaj Naprej