Naše dejavnosti

Ukvarjamo se z izobraževanjem  in širjenjem znanja, s katerim zagotavljamo ustrezne pogoje za človekov razvoj na telesni in duhovni ravni. Poseben poudarek namenjamo razumevanju bistvenih stvari in preproste logike narave, saj je razumevanje  pogoj za to, da lahko določeno znanje koristno uporabimo v življenju. Pripravljamo multimedijsko podprta predavanja, kjer poskušamo študijsko snov obravnavati na čim več zanimivih načinov: uporabljamo slikovna gradiva, filme in glasbo.

Na predavanjih spodbujamo interaktivnost, saj želimo, da udeleženci v učnem procesu aktivno sodelujejo s svojimi vprašanji in idejami. Vprašalniki in kvizi za slušatelje so namenjeni utrjevanju novih znanj.

Male šole  slušateljem ponujajo temeljna znanja z dveh področij:

  • Uporaba Ajurvede v vsakdanjem življenju,
  • Zagotavljanje notranjega miru v vsakdanjem življenju.

To temeljno znanje je osnova, na katero lahko z nadaljnjim učenjem na sistematičen način pripenjamo vse dodatne informacije o Ajurvedi in duhovnih praksah.

 

Na seminarjih in delavnicah obravnavamo dodatna (specifična) znanja, ki osvetlijo točno določen tematski  segment, na primer Hujšanje po Ajurvedi, Prehrana po Ajurvedi, … Ta specifična znanja lahko vedno povežemo  z znanji, ki  jih dobimo v Mali šoli.

Trenutno so na voljo naslednja izobraževanja:

Šole:

Delavnice:

Meditacije:

Svetovanja: