Meditacija in Ekonomija

Današnji svet? 

 • Svet se hitreje spreminja, kot gdajkoli do sedaj.
 • Trenutno na svetu živi in dela 99% vseh znanstvenikov do sedaj.
 • S pridobivanjem hrane se ukvarja čedalje manjši odstotek ljudi.
 • Vsi ostali delajo za zadovoljitev drugih (višjih) potreb človeka.
 • Nova odkritja se vrstijo z veliko  hitrostjo – jim je težko slediti.

Ali je stanje človeštva zaradi vsega tega SIJAJNO?

Tempo sprememb?

 • Spremembe so del življenja.
 • To ni nič novega.
 • KAJ nas potem spravlja v stres in posledično v neučinkovitost, neinovativnost, bolezni in nezadovoljstvo?

NOVA je stopnja sprememb – se STALNO povečuje.

KRIZA in njen izvor?

Današnje stanje  – krize v svetu: ekološke, gospodarske, migracijske  in  druge krize. Izvirajo iz še globlje krize – naše notranje krize.

Rešitev?

Bistvo ni v tem, kar delamo, temveč v pristopu, ki ga imamo do tega, kar delamo.

Razlika je NOTRANJA.

Prehod v NOVO vrsto delavcev?

 • Večina, po nekaterih ocenah več kot 60% vseh ljudi v visoko razvitih državah, je UMSKIH delavcev.
 •  Za svoje delo ne uporabljajo več svojih rok in mišic, temveč predvsem možgane.

Dobra novica

 •  Glavno orodje postajajo možgani.
 • Znanstveniki enotno ugotavljajo, da povprečen človek uporablja le od 1-5, najbolj optimistično do 10% svojih možganov (Russell, Tehnika Transcendentalne meditacije 1988, str. 75-76). Podobni smo pianistu, ki igra simfonijo samo z enim polomljenim prstom.

Rešitev – NOVA ekonomska paradigma/model?

 • Do sedaj smo razvoj  človeka usmerjali NAVZVEN (stalno izobraževanje, več informacij)
 • V naslednjih desetletjih bo glavna dodana ekonomska vrednost
Razvijanje posameznika NAVZNOTER  > povečanje umskih potencialov.

Kako povečamo umske potenciale?

 • Prav tako kot telesne.
 • Z vadbo.
 • MEDITACIJA  je praksa umirjanja uma.
 • V meditaciji se um hitreje spočije in regenerira kot v spanju.
 • Ker se hitreje spočijemo in regeneriramo, bolje prenesemo hiter tempo sprememb.
 • Poveča se naša produktivnost, inovativnost in zmanjša bolniška odsotnost.
 • Meditativne tehnike ustvarjajo pogoje za prebuditev višjega intelekta, čemur sledi izboljšanje koncentracije, inovativnosti in spomina.
 • Ker se naš um umiri, dobimo dostop do inteligence, ki nam v dejavnem stanju našega uma NI dostopna.

“The problems that exist in the world today cannot be solved by the level of thinking that created them.”

Albert Einstein

Vir:  Andrej Kure, diplomska naloga: OBVLADOVANJE STRESA KOT MANAGERSKI  IZZIV PRIHODNOSTI

http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kure512.pdf

» Na začetek poglavja