Določanje ajurvedske konstitucije

Energijske KONSTITUCIJE posameznika  – trajanje  3 ure

Kaj je največja DODANA vrednost Ajurvede, 5000 let starega zdravilskega sistema ?

 1. NE obstaja nič takega, kot je priporočena prehrana, vadba ali dnevna rutina, ki je za vse ljudi enaka.
 2.  Gre za TEMELJNE razlike med posamezniki v potrebah po hrani, spanju, v zmožnostih učenja, analiziranja, odločanja, športnih zmožnosti, spominskih zmogljivostih…
 3. ZAKAJ? Vsak človek je unikatna kombinacija treh fluidov-doš: Vate, Pite in Kaphe. Te doše imajo različne lastnosti, ki se odražajo pri vsakem posamezniku.
 4.  Obstaja 7 tipov energijskih konstitucij: Vata, Pita, Kapha, Vata-Pita, Vata-Kapha, Pita-Kapha in Tridošik:Vata-Pita-Kapha.

Na delavnici se bomo:

 • seznanili z najpomembnejšimi vidiki Ajurvede,
 • spoznali lastnosti vseh treh doš,
 • spoznali lastnosti vseh 7 tipov posameznikov,
 • z vprašalniki in pogovorom določili individualno konstitucijo vsakega posameznika (Prakrti) in
 • spoznali osnovne principe za uravnotežanje posameznega tipa.

Podrobna navodila za uravnotežanje s prehrano boste lahko kupili na koncu delavnice – skripta. 

Popolno zdravje in dobro počutje lahko dosežemo samo takrat, ko doše skupaj delujejo harmonično. Doše se nenehno spreminjajo zaradi načina našega življenja, sprememb in vplivov iz okolja. Ajurvedo uporabljamo za to, da jih ohranimo v ravnotežju, ki je zdravo za nas. Če je ravnotežje doš v nas porušeno, s poznavanjem Ajurvede  znova vzpostavimo ravnotežje in dosežemo popolno zdravje.

Doše uravotežamo s pravilno prehrano (vrsta in priprava hrane), dnevno rutino, primerno vadbo in umirjanjem uma. Če poznamo energijski profil posameznika, lahko zanj določimo hrano, primerno vadbo in dnevno rutino, ki ga bo uravnotežala.

Bistvo:

 1. Ajurveda je veda o življenju in dolgoživosti in temelji na izkušnjah, starih 5000 let.
 2. Po Ajurvedi je vsak posameznik unikatna kombinacija treh energij – doš.
 3. Če so te energije v ravnotežju, je človek zdrav, vitalen in radosten.
 4. Energijski profil vsakega človeka ja možno spoznati.
 5. S pravilno prehrano (vrsta in priprava), dnevno rutino, zelišči in primerno vadbo je možno uravnotežiti posameznikovo energijo.

Ugotavljanje ajurvedske konstitucije naj poteka v razgovoru z ajurvedskim terapevtom, zdravnikom ali svetovalcem.  

Tega se lahko lotimo tudi sami, toda pozor ! Na voljo je veliko vprašalnikov, predvsem v knjigah in na internetu.

Moja nekajletna praksa je pokazala naslednje:

 1. Ljudje se izredno težko ocenimo sami na podlagi vprašalnika. Naredimo ogromno napak in s tem lahko napačno določimo konstitucijo – potem je vse uravnotežanje/zdravljenje neustrezno.
 2. Potrebno je ugotoviti Prakruti (stanje primarne konstitucije), stanje Vikruti  pa lahko pokaže trenutna odstopanja in kaže na neravnotežje v določeni ali več došah. Takrat je potrebno najprej uravnotežiti došo, ki je povečana, in šele potem upoštevati  načela za uravnotežanje svoje primarne konstitucije.
 3. Predlagam, da se posvetujete z nekom, ki ima izkušnje na tem področju.

Primarna konstitucija (Prakruti) nastane ob spočetju in je odvisna od stanja doš obeh staršev ter okolja (prehrane, vremena…). Vikruti je naša trenutna konstitucija. Če Vikruti ni enaka  Prakruti, to pomeni, da je človek izven ravnotežja in je potrebno uvesti določeno dnevno rutino, prehranski režim, telesno vadbo in tehnike umirjanje uma za uravnotežitev. V kolikor traja neravnotežje že dalj časa in so znaki motenj že kronični, je potrebno izvesti pančakarmo (čiščenje), ki doše postavi na svoje prvotno mesto.

Na delavnici bomo ugotavljali našo primarno konstitucijo (Prakruti). Možna odstopanja (Vikruti) je potrebno ugotoviti na osebnem razgovoru. Na voljo vam je tudi osebno svetovanje.

» Na začetek poglavja