Partnerska


Ajurvedsko poznavanje človeškega inštrumenta TELO-UM
nam razjasni temeljne razlike med posamezniki.  Lastnosti posameznika so odvisne od njegove ajurvedske konstitucije – Prakruti. To pomeni da ne moremo posploševati človekovih psihofizičnih lastnosti, načinov njegovega reagiranja, dojemanja, odločanja, razmišljanja, čustvovanja…

Vse našteto je človeku  dano v trenutku njegovega spočetja. Na te danosti vplivajo trenutna energijska stanja očeta in matere, okolja, vremena… Takrat človek dobi primarno (energijsko) konstitucijo, ki vlada njegovemu telesu in umu vse življenje. Te konstitucije v času življenja ne moremo spremeniti (izjeme so lahko hude travme ali huda bolezen), lahko pa jo ustrezno uravnotežamo.

To dejstvo nam pojasni razlike ali podobnosti med partnerjema. Razlike in podobnosti so določene glede na njuno energijsko konstitucijo, ki sta jo dobila ob spočetju.

Če sta partnerja podobnih došičnih konstitucij,  je njuno skupno življenje udobnejše, saj sta si v reakcijah, načinu razmišljanja, čustvovanju in dojemanju stvari precej podobna.

Če sta partnerja različnih došičnih konstitucij, pa je njuno življenje zahtevnejše, ker sta v osnovi drugačna: obstajajo razlike v dojemanju, odločanju, razmišljanju, čustvovanju, prehrani, spolnosti…). Tak odnos zahteva več sprejemanja in razumevanja razlik, vendar je  idealen za duhovno rast, saj partnerja spodbuja k »preseganju« razlik in iskanju skupnega bistva, ki je pri vseh ljudeh LJUBEZEN.

 

Kako lahko odnos med partnerjema izboljšamo? Rešitev je dokaj preprosta in enostavna.

Odnos je vedno rezultat zrelosti oz. duhovne prebujenosti obeh partnerjev.
Izboljšanje partnerskega odnosa  vedno temelji na:

  1. intelektualnem razumevanju in sprejemanju razlik, ki jih je mnogo
  2. prepoznavanju skupnega bistva vseh ljudi –  to je LJUBEZEN.

Individualno svetovanje najprej omogoči uravnotežanje energij na nivoju telesa. S spremembami v prehrani, dnevni rutini, vadbi… se znebite fizičnih vzrokov za neravnotežje. Naslednji korak je iskanje skupnega bistva vseh ljudi – to je brezpogojno SPREJEMANJE, SPOŠTOVANJE in LJUBEZEN. Te vrednote človek dosega postopoma in so rezultat izvajanja umskih praks: meditacije, molitve in mantre.

Ko partnerja napredujeta (vsak kot posameznik) na poti zorenja, se odnos samodejno izboljša. Partnerski odnos je vedno zrcalo notranje zrelosti vsakega posameznika.

Če sta partnerja pripravljena  zagotavljati pogoje za svojo rast (uravnotežanje po Ajurvedi in izvajanje umskih praks za zagotavljanje notranje tišine), se partnerski odnos SAMODEJNO izboljša.

Svetovanje traja 2 šolski uri.
Kupite lahko tudi gradivo o uravnoteženi prehrani in zeliščih za vaš konstitucijski tip.

» Na začetek poglavja