1. Temeljni principi

Vsak sistem, ki ga želimo učinkovito uporabljati v vsakdanjih situacijah, mora temeljiti na določenih principih. Šele ko te principe resnično razumemo, jih lahko na preprost način uporabimo v praksi.

Razumevanje temeljnih principov olajša in poenostavi uporabo obširnega ajurvedskega znanja v vsakdanjem življenju. Osnova za življenje po principih Ajurvede jepoznavanje lastnosti samega sebe in okolja ter upoštevanje dveh osnovnih načel, ki določata relacije med temi lastnostmi.

Lastnosti, ki jih zaznavamo, vedno nastopajo v parih in na človeka vplivajo neprestano. Vsak par sestavljata dve nasprotujoči si lastnosti (npr. suhost – vlažnost).

Medsebojno delovanje teh lastnosti temelji na logiki dveh osnovnih načel: Podobno povečuje podobno ter Določeno lastnost uravnotežimo z njej nasprotno lastnostjo. Ti dve preprosti načeli lahko s pridom uporabljamo v praksi, če znamo opazovati lastnosti materialnega sveta, katerega del smo tudi sami.

1. Kaj so temeljni principi Ajurvede?

Temeljni princip Ajurvede je poznavanje lastnosti samega sebe in okolja, v katerem živimo. Te lastnosti vedno nastopajo v parih in na človeka vplivajo neprestano. Medsebojno delovanje teh lastnosti temelji na logiki dveh osnovnih načel: Podobno povečuje podobno ter Določeno lastnost zmanjšamo z njej nasprotno lastnostjo. To preprosto logiko lahko s pridom uporabljamo v vsakdanjem življenju, če se zavedamo in znamo opazovati lastnosti materialnega sveta, katerega del smo tudi sami.

 

» Preberite več …

2. Od kod izvirajo lastnosti materialnega sveta?

Osnovne lastnosti materialnega sveta izhajajo iz petih velikih elementov: etra, zraka, ognja, vode in zemlje. Prisotni so v vsakem živem bitju. Vsak od teh elementov ima svoje temeljne značilnosti, ki jih zaznavamo s čutili: lahkost, suhost, vročina, hladnost, vlažnost in teža. Z njimi lahko opišemo vse najbolj značilne pojave v materialnem svetu. Ajurveda na podlagi teh lastnosti opisuje tri osnovne energije oziroma tri doše: Vata, Pita in Kapha.

 

 

 » Preberite več …

3. Od kod izvirajo lasnosti treh osnovnih energij – Doš?

Lastnosti treh doš (Vata, Pita, Kapha) izhajajo iz petih osnovnih elementov. Doša je energija, ki vedno združuje po dva elementa: Vata povezuje eter in zrak, Pita povezuje ogenj in vodo, Kapha povezuje zemljo in vodo. Če poznamo lastnosti elementov, s tem poznamo tudi lastnosti treh doš. S pozornim opazovanjem lahko ugotovimo, katere lastnosti v posametniku prevladujejo. Na ta način ugotovimo, katera doša (energija)  je pri njem najbolj izrazita. To nam pomaga razumeti, zakaj  nekatere značilnosti pri določeni osebi nastopajo zelo izrazito, pri nekom drugem pa ne.

 

» Preberite več …

4. Kako temeljne principe Ajurvede uporabljati v vsakodnevnem življenju?

Če želimo logiko uravnotežanja energij učinkovito uporabljati vsakodnevno, potrebujemo znanje o lastnosti teh energij. Energije same s čutili ne zaznamo, lahko pa zaznamo njene lastnosti: občutimo vročino, hlad, vlažnost, suhost, lahkost in težo. S temeljnimi lastnostmi energij lahko opišemo vse pojave v materialnem svetu. Ko spoznamo temeljne principe oziroma logiko ajurvedskega znanja, bomo v dani situaciji vedeli, kako naj se uravnotežamo; vročino bomo na primer uravnotežali s hladom, izrazito suhost pa z dovajanjem vlažnosti.

 

» Preberite več …

 

Nazaj Naprej