2. Ugotavljanje konstitucije

Določitev človekove energijske konstitucije je v Ajurvedi izhodiščna točka za pripravo življenjskega načrta za uravnotežanje, ki je prilagojen posameznikovi lastni kombinaciji energij.

Poznavanje svoje energijske konstitucije pomeni razumevanje ravnovesja treh energij (Vata, Pita, Kapha), ki so del nas od trenutka spočetja. S pomočjo ajurvedskega znanja je možno ohranjati te energije v ustreznem razmerju tudi v vsakdanjem življenju. Tudi če smo s svojim načinom življenja porušili ravnovesje energij v telesu in umu, nam poznavanje lastne energijske konstitucije vedno omogoča ustvarjanje pogojev, s katerimi to ravnovesje povrnemo.

Da bi razumeli pomen treh temeljnih energij, se najprej naučimo opazovati svoje telesne, fiziološke in psihološke značilnosti. Na podlagi konkretnih značilnosti (npr. suhost kože in las, toplota okončin, prebava, način reakcije na dražljaje iz okolja) ugotovimo lastnosti, ki so v nas najmočneje izražene.

Ajurvedski vprašalnik je pri ugotavljanju posameznikovih najbolj izrazitih lastnosti bistvenega pomena, saj nam pri samoocenjevanju na sistematičen način pomaga ustrezno oceniti tri temeljne lastnosti (suhost, vročina, težkost) ali njihova nasprotja (vlažnost, hladnost, lahkost).

Ko ugotovimo, v kakšnem razmerju so te lastnosti pri posamezniku izražene, lahko določimo, kakšna je njegova energijska konstitucija.

1. Kaj je energijska konstitucija?

Energijska konstitucija je individualna kombinacija fizičnih, duševnih in čustvenih lastnosti posameznika. Gre za unikatno razmerje doš (energij) Vata, Pita in Kapha. Ohranjati želimo prvotno stanje doš, kakršnega smo dobili ob spočetju. Če nam to uspeva, bomo lahko vse življenje ohranjali dobro zdravje. Poznavanje lastne energijske konstitucije nas vodi k temu, da svoj način življenja prilagajamo okoliščinam in na ta način ohranjamo doše v razmerju, ki je ustrezno prav za nas – energije ohranjamo v pravem razmerju za svojo konstitucijo. To pomeni, da živimo skladno s svojimi prirojenimi danostmi.

 » Preberite več …

2. Kako lastnosti posameznih doš določajo človekove značilnosti?

Vsaka doša ima svoje osnovne lastnosti; te izhajajo iz dveh elementov, ki ju posamezna doša povezuje. Značilnosti Vata so suhost, hladnost in lahkost. Pita označujejo vročina, lahkost in vlažnost. Lastnosti Kapha so težkost, vlažnost in hladnost. Če se naučimo opazovati te lastnosti v sebi in v okolju, lahko ajurvedsko znanje uprabljamo za to, da doše ohranjamo v ravnovesju. S tem ohranjamo svoje zdravje.

 » Preberite več …

3. Ajurvedski vprašalnik

Ugotavljanje energijske konstitucije je postopek, ki temelji na posameznikovem opazovanju samega sebe. Vedno izhajamo iz svojih telesnih, fizioloških in psiholoških značilnosti, ki jih natančno opazujemo, pri tem pa nas usmerja poseben ajurvedski vprašalnik. Z njim iščemo lastnosti, ki so v nas močneje izražene. Temeljne lastnosti, ki jih z vprašalnikom želimo natančno določiti, so tri: opazujemo suhost, vročino in težo.

 » Preberite več …

Nazaj Naprej